Detektivska agencija posebno je specijalizirana za rješavanje slijedećih slučajeva: 

* Imovinskopravni odnosi – svi oblici, ovršni postupci i dr.

* Zlouporabe vlasništva, posebno industrijskog i intelektualnog vlasništva i dr.

* Prijevare –  u svim oblicima, posebno u gospodarstvu, građanske prijevare, otkrivanje počinitelja

* Bračni i postbračni sporovi, te zaštita prava maloljetnika u slučajevima skrbništva

* Zlouporaba osiguranja i izazivanje prometne nesreće – prijevare pri osiguranju

* Traganje za nestalim osobama i predmetima

* Traganje za osobama koje su se udaljile iz mjesta prebivališta

* Provjere boniteta fizičkih i pravnih osoba – uspješnosti i poslovnosti fizičkih i pravnih osoba

* Povrede radnih obveza, radne discipline

* Detektivski savjeti – oblik pružanja stručne pomoći, koja se sastoji u intelektualnoj podršci, odnosno stručnom usmjeravanju stranaka pri njihovom rješavanju određenih situacija.

CJENIK DETEKTIVSKIH USLUGA

* Cijena detektivskog rada na terenu iznosi 250,00 kn/sat.

* Trošak korištenja vozila iznosi 2,00 kn/km.

* Ukupna cijena detektivskog rada na terenu ovisi u klijentu i njegovoj procjeni koje je to kritično vrijeme koje privatni detektiv mora provesti na terenu.

* Uz navedeni trošak obračunavaju se i eventualno nastali troškovi: cestarina, smještaj, državni biljezi, ostale pristojbe…

* Cijene istraga i provjera te protuprislušnog pregleda prostorija utvrđuju se nakon procjene i analize slučaja.

* Procjena i analiza slučaja vrše se na temelju informacija koje klijent dostavi privatnom detektivu.

* Ukoliko privatni detektiv procijeni da postoji pravni interes te da postoje mogućnosti utvrđivanja novih okolnosti i činjenica, dostavit će klijentu ponudu sa specifikacijom usluga. Ukoliko klijent prihvati uvjete iz ponude, slijedi potpisivanje ugovora i punomoći te tada privatni detektiv počinje sa ugovorenim radom.

* U gore navedene cijene detektivskih usluga nije uključen PDV.