Usluge

Detektivska agencija posebno je specijalizirana za rješavanje slijedećih slučajeva:


* Imovinskopravni odnosi – svi oblici, ovršni postupci i dr.

* Zlouporabe vlasništva, posebno industrijskog i intelektualnog vlasništva i dr.

* Prijevare – u svim oblicima, posebno u gospodarstvu, građanske prijevare, otkrivanje počinitelja

* Bračni i postbračni sporovi, te zaštita prava maloljetnika u slučajevima skrbništva

* Zlouporaba osiguranja i izazivanje prometne nesreće – prijevare pri osiguranju

* Traganje za nestalim osobama i predmetima

* Traganje za osobama koje su se udaljile iz mjesta prebivališta

* Provjere boniteta fizičkih i pravnih osoba – uspješnosti i poslovnosti fizičkih i pravnih osoba

* Povrede radnih obveza, radne discipline

* Detektivski savjeti – oblik pružanja stručne pomoći, koja se sastoji u intelektualnoj podršci, odnosno stručnom usmjeravanju stranaka pri njihovom rješavanju određenih situacija.

CJENIK DETEKTIVSKIH USLUGA


* Cijena detektivskog rada na terenu iznosi 250,00 kn/sat.

* Trošak korištenja vozila iznosi 2,00 kn/km.

* Ukupna cijena detektivskog rada na terenu ovisi u klijentu i njegovoj procjeni koje je to kritično vrijeme koje privatni detektiv mora provesti na terenu.

* Uz navedeni trošak obračunavaju se i eventualno nastali troškovi: cestarina, smještaj, državni biljezi, ostale pristojbe…

* Cijene istraga i provjera te protuprislušnog pregleda prostorija utvrđuju se nakon procjene i analize slučaja.

* Procjena i analiza slučaja vrše se na temelju informacija koje klijent dostavi privatnom detektivu.

* Ukoliko privatni detektiv procijeni da postoji pravni interes te da postoje mogućnosti utvrđivanja novih okolnosti i činjenica, dostavit će klijentu ponudu sa specifikacijom usluga. Ukoliko klijent prihvati uvjete iz ponude, slijedi potpisivanje ugovora i punomoći te tada privatni detektiv počinje sa ugovorenim radom.

* U gore navedene cijene detektivskih usluga nije uključen PDV.

POSLOVNA SIGURNOST

Veliku pozornost pridajemo sigurnom poslovanju vaše tvrtke, sigurnosti intelektualnog vlasništva, vašoj imovini i reputaciji. Informacije koje vam omogućimo iskoristite za generalnu prevenciju, promjenu procedura, uvođenje organizacijskih, tehničkih i softverskih rješenja koja doprinose općoj sigurnosti poslovanja.

USLUGE IZ DOMENE ANALIZE I VJEŠTAČENJA

Detektivska agencija Pasco nudi usluge iz domene analize i vještačenja u suradnji sa eminentnim stručnjacima iz područja Grafologije, biokemijskih vještačenja, poligrafsko vještačenje, prometna vještačenja.

UPORABA BESPILOTNIH LETJELICA

Novo u ponudi detektivske agencije Pasco je uporaba bespilotnih letjelica Dronova. Uporabom Dronova moguće je nadgledanje izvođenja radova na vašem poslovnom ili stambenom kompleksu. Ako ste na poslovnom putu a od vitalnog je interesa da ste upućeni u proces izvođenja radova, foto video snimkom drona moguće je biti apsolutno upoznat sa cjelokupnim izvršenjem radova na vašem gradilištu.

Nadalje polojoprivrednici koji posjeduju velike parcele zemljišta uporabom drona mogu samo nekoliko minuta pregledati klijalost usjeva. Nedostaci u klijalosti, te se u realnom vremenu može vidjeti što je potrebno za usjeve a bez potrošnje vremena i obilaska nekoliko hektara zemljišta. Iz visine je daleko bolji pogled.